طراحی و ساخت تابلوهای برق

شرکت مهندسی و تابلو سازی آذر نور با بیش از 25 سال سابقه دارای پروانه بهره برداری در تولید تابلوهای برق از وزارت صنایع و معادن می باشد. زمینه این شرکت در زمینه طراحی و ساخت تابلوهای برق فشار متوسط فشار ضعیف، موتور کنترل مرکزی، PLC و اصلاح ضریب قدرت و روشنایی در پروژه های صنعتی داخلی و خارجی فعالیت مستمر داشته است